7 Sign liten

Efter ett liv som företagare och som entreprenör i stort och smått (1964 - 2002) gick jag slutligen i pension för att luta mig tillbaka och helt ägna mig åt familj, måleri, och musik - som jag trodde - men riktigt som man tänkt blir det ju aldrig.

Även om gården och fritidsintressen tar sin tid så jobbar jag aktivt i:

PCHlogo3science 1200px

Hove Software AS, där jag är delägare tillsammans med norske fd veterinärprofessorn Knut Hove och hans son Joakim.  Vi utvecklar och marknadsför PC-Horse - ett expertprogram för foderstatsberäkning - i åtta länder. PC-Horse är marknadsledande som verktyg för foderföretag, foderrådgivare, uppfödare, veterinärer och stallägare och används även i utbildningen på olika högskolor och naturbruksgymnasier.

pologo

Potentor AB, mitt privata bolag i vilket jag till och från byggt en del hemsidor för mindre klienter. Det är lugnare nu för tiden.