TILLBAKAW1072

Blå fikon
(2003-1096)

Stravinski sade:
"Det är tvånget vi frivilligt ålägger oss, som ger frihet".
I det här fallet ville jag se vad som göras med bara blått på palletten.

46 x 38 cm Olja på duk