TILLBAKA

W1160

Könets fånge
(2002-1160)

Kvinnodebatten har så många perspektiv.
Montaget gör att man får en illusion av hon sitter bakom galler

40 x 50 cm Olja på duk och trämontage