1969 - 1977 åren med VSOP

VSOP var ett svängigt 11-mannaband. Peje Isberg och Bosse Faith-Ell arrade för bandet. Jag skrev låtar och sångtexter. VSOP var länge husband på Mosebacke och gick loss på låtar av Hank Crawford, Chicago och Blood, Sweat & Tears, Basie och Thad Jones - Svängde som bara den. Otroligt kul period både musikaliskt och i andra avseenden.

Lyssna på några inspelningar här

Bandet: Jag (as), Peje Isberg (bs), Bo Faith-ell (piano, as), Lennart Backman (ts), Palle Holtz (as), Thomas Driving (trp), Rolf Andersson (trp), Leif (Loppan) Liljedahl (trp), Uno Karlén (git), Bernt Klingeborn (bas), Mats Farell (tr). Under en tid var även Arne Löthman (git) och Göran Söderlund (pi) med i VSOP.

Jan Sjunnesson Peje Isberg Bo Faith-Ell Lennart Backman Palle Holtz Thomas DrivingRolf Andersson Uno KArlén Berndt Klingeborn Mats Farell 

På Mosebacke var vi under lång tid husband och spelade regelbundet för en högljudd och entusiastisk publik. Mycket spex och snack på scen.


Mosebacke